home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Vrije tijd

Investeren in ontmoetingsplaatsen

 • De ambitie

We investeren in ontmoetingsplaatsen, van en voor alle inwoners. Voor senioren, jongeren, gezinnen … Zo staat er een buurtterrein in Zonnebos op de planning, alsook de realisatie van een skateterrein. 

Wat is er al gebeurd?

2022

 • We vonden een terrein dat in aanmerking komt voor een nieuwe speelplek in wijk Zonnebos. Dit wordt nu verder onderzocht. 
 • Een nieuwe ontmoetingsplek met skatefunctie is er op dit moment nog niet, maar we bekijken wel of dit eventueel mee opgenomen kan worden in de toekomstplannen voor Schildestrand.
 • Er is een opknapbeurt gebeurd aan enkele buurtterreinen: Molenveld (vervanging boot), Molenstraat en Kaboutersbos (extra wipkippen op vraag van buurtbewoners).
 • Lokaal bestuur Schilde krijgt een subsidie van 50 000 euro van het Vlaams Departement cultuur, jeugd en media voor de herinrichting van de omnisportvelden aan de Kempischveldweg.

2023

 • Buurtbos Zonnebos krijgt vorm! We plannen in het Catersbos een zone waar kinderen en inwoners uit de buurt vrij toegankelijk kunnen wandelen en spelen, waardoor het bos een echt ‘buurtbos’ wordt. In februari konden de buurtbewoners hun ideeën doorgeven. Hieruit kwamen twee nieuwe werkbare voorstellen die ook al afgestemd werden met de eigenaar en Stichting Kempens Landschap vzw. Nu gaan we in overleg met Agentschap Natuur en Bos en MPI Zonnebos. De ontwerp- en inrichtingsfase kan van start gaan. 
 • In maart gaf de jeugdraad enkele ideeën om van de omnisportvelden aan de Kempischveldweg een kwaliteitsvolle buitensport- en spelsite te maken. De buurtbewoners en scholen krijgen binnenkort ook de vraag naar hun mening en ideeën. Met al deze ideeën kan dan de opdracht voor ontwerp en inrichting opstarten.
 • Er is beslist om de realisatie van het skateterrein mee op te nemen in het dossier van de nieuwe sporthal. 

2024

 • Er is een ontwerp voor buurtbos Zonnebos. Dit ontwerp is in april voorgelegd aan de buurt. 
 • Ook voor de omnisportvelden aan de Kempischveldweg is er een voorontwerp goedgekeurd. Dat wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse subsidiërende overheid. 

Bijkomende informatie

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2022)

 • Buurtbos Zonnebos: 70 000 euro
  • 2023: budget aangepast naar 105 000 euro
 • Buurbos omnisportvelden: 0 euro
  • 2023: budget aangepast naar 85 000 euro
 • Skateterrein: 80 000 euro
  • 2023: budget geschrapt

Effectief gespendeerd budget

 • 2023: 3678,4 euro

 

Timing

Dit project loopt achter op schema.

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Graag een bord aan de sportkooi aan de Liersebaan met vermelding van uren waarop gebruik mag gemaakt worden van de kooi, ofwel met vermelding dat kooi niet gebruikt mag worden na duisternis. Er is hinder van ballen die botsen en van muziek op gsm's.
 • Graag meer speeltuintjes afgestemd op de kleine kindjes. Hoe meer hoe beter.
 • Voorzie schommels op het speelpleintje in De Spildoren. En eigenlijk sowieso meer schommels op de speelpleinen.
 • Controle op de speelpleinen na avondval zou welkom zijn. Er wordt regelmatig veel lawaai en muziek door de jeugd gemaakt. Het is hinderlijk voor het slapen. Overdag geen probleem, enkel 's avonds.
 • Ontwerp verschillende skatespots in samenwerking met de skaters.
 • Grote zitbanken voorzien voor familie- en vriendenbijeenkomsten zoals in Wommelgem naast Ternesse.
 • De extra speeltuin aan het Mierenbos is prima, maar misschien nog op andere locaties ook? Schildepark, inkom Bellevuedreef …