home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Vrije tijd

Ontwikkeling site Lindenpark met Chirolokalen

Update november 2023 - De werken vorderen en zijn op schema. Meer info over de chirolokalen vind je hier. 

De ambitie

Aan het Lindenpark komen er nieuwe lokalen voor de Chiro. We leggen de aandacht op een nieuwe en open structuur waar de Chiro zijn werking verder kan ontplooien. Er komt een zo groot mogelijke groene speelruimte in het binnengebied. Beschut, maar toch bereikbaar. Deze werken passen binnen het masterplan Lindencentrum. 

Wat is er al gebeurd? 

2021

 • De aanvang van de werken was door het architectenbureau voorzien voor januari 2022. Eind september 2021 kwamen er signalen dat de bouwkosten sterk gestegen zijn waardoor het project herbekeken moet worden en waarschijnlijk vertraging zal oplopen.

2022

 • Vijf leveranciers dienden een offerte in voor de bouw van de nieuwe Chirolokalen. Na nazicht van de offertes kreeg de meest geschikte leverancier de opdracht. 

2023

 • Motorclub Early Riders verhuist naar zaal de Liebaert. Hun clublokaal aan de Lindenstraat wordt ook afgebroken.
 • De nodige budgetten zijn vrijgemaakt om de stijgende kostprijs van de materialen te kunnen financieren. Het totaal beschikbare budget voor deze opdracht is nu 1 800 000 euro.
 • De officiële eerste spadesteek van de werken is op 5 mei gezet. Meer info over de chirolokalen vind je hier. 


Bijkomende informatie

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2021)

 • Bouw chirolokalen: 1 500 000 euro
  • 2023: aanpassing budget naar 1 800 000 euro
 • Masterplan aanpassen: 15 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2020: 67 662,06 euro
 • 2021: 66 644,46 euro
 • 2022: 1355,20 euro
 • 2023: 375 881,23 euro

Timing

Dit project loopt achter op schema, maar is nu wel lopend.

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Voorzie parking aan de Lindenstraat (zonder parkeerschijf).