home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Vrije tijd

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

6
0

Willekeurig Populair Recent

Vrije tijd

Sporthal bouwen

De ambitie

We bouwen een sporthal om een antwoord te bieden op de noden van de verenigingen voor overdekte sportinfrastructuur. We verlaten de huidige aanpak van locatiehuur, omdat dit de mogelijkheden voor investeringen beperkt.

Wat is er al gebeurd?

2021

Het was de ambitie om een sporthal te bouwen aan de Kasteeldreef. De aankoop van de grond daar is helaas afgesprongen. Het doel is nu om zo snel mogelijk een nieuwe grond te vinden zonder dat de voorbereidende werken verloren gaan. Meer daarover kun je lezen in het persbericht van 7 mei 2021. Door de sterke stijging van de materiaalprijzen steeg ook de geraamde kostprijs voor de sporthal. In overleg met de sportraad werd het programma voor de sporthal daarom opnieuw bekeken en lichtjes aangepast. De afmetingen van de zaal zijn bijgestuurd, de aparte tafeltennisruimte verdwijnt uit het programma (niet meer nodig) en de vaste tribune is geschrapt. De nodige budgetten zijn vrijgemaakt om de rest van de meerkost te financieren.  Er is interesse in de erfpacht van de eigendom aan de Waterstraat 15 voor de bouw van een nieuwe sporthal. Een beëdigd schatter stelt een schattingsverslag op.

2022

De onderhandelingen over het potentiële perceel aan de Waterstraat 15 worden opgestart. 

2023                  

De onderhandelingen over het potentiële perceel aan de Waterstraat 15 lopen verder. Daarnaast wordt de site Rozenhoek als mogelijke locatie voor de nieuwe sporthal onderzocht indien de piste van Waterstraat 15 geen succes zou blijken.
0 0
lees meer

Vrije tijd

Investeren in ontmoetingsplaatsen

Update mei 2023 - Buurtbos Zonnebos krijgt vorm! Begin dit jaar konden de buurtbewoners hun ideeën doorgeven en verklaarde de eigenaar zich principieel akkoord. Ook voor het buurtterrein omnisportvelden is er een stap gezet. De jeugdraad heeft al doorgegeven welke functies en invulling ze graag zouden willen. De buurt en enkele vaste gebruikers krijgt binnenkort de kans om hun ideeën met lokaal bestuur Schilde te delen. 

0 0
lees meer

Vrije tijd

Sport- en spelsite Molenakker

Update mei 2023 - Op 1 maart startte de nieuwe projectcoördinator vrijetijdsinfrastructuur. Hij zal dit dossier opnemen en coördineren.

0 0
lees meer

Vrije tijd

Realiseren en renoveren sportinfrastructuur

Update maart 2024 - Het clublokaal van vissersclub de Zonnebaars is gerenoveerd. 

0 0
lees meer

Vrije tijd

Belevenisbibliotheek

De ambitie

Een bibliotheek is meer dan alleen boeken ontlenen. We investeren in een bibliotheek waar heel wat te beleven valt. Ook op het gebied van technologie blijft de bibliotheek helemaal mee: RFID, betaalterminals, plug & play, gratis wifi, kopieermachines ... Daarnaast krijgen zowel de bib als het museum een make-over. Ze worden helemaal ingericht en krijgen nieuw meubilair.

Wat is er al gebeurd?

2021

Er zijn drie nieuwe collega's aangeworven om zo de nodige competenties in huis te hebben voor het realiseren van de belevenisbibliotheek. Er zijn vier nieuwe publieke computers in de hoofdbibliotheek.

2022

Er zijn drie technische vernieuwingen gerealiseerd: implementatie van de zelfuitleenbalie in de hoofdbibliotheek, nieuwe bibliotheeksoftware (één systeem voor alle Vlaamse bibliotheken) en een gloednieuwe website.  Sinds juni kun je gratis een abonnement nemen op de hoorcolleges Home Academy.  Sinds september zijn er nieuwe en bredere openingsuren in de hoofdbibliotheek. Deze zijn ook beter afgestemd op het museum. Tijdens het laatste kwartaal is alvast gebleken dat dit een positief effect heeft op het aantal uitleningen.  De volledige boekencollectie van onze gemeente is beschikbaar in zowel de bib van Schilde als 's-Gravenwezel. Je kunt online boeken reserveren en deze ophalen in het filiaal van jouw keuze.  In december werd de digitale dienstverlening uitgebreid met: GoPress kiosk: ook de meest recente nummers van kranten en tijdschriften kunnen digitaal gelezen worden. Bieblo: een website op maat van kinderen tussen zes en veertien jaar die helpt om op een speelse manier boeken te vinden. Mijn Leestipper: maandelijks kunnen lezers rekenen op een verse lading persoonlijk leestips. Mijn leestipper baseert zich daarvoor op de leenhistoriek en het persoonlijk leesprofiel van de lezer.  Van 7 november tot 9 december stond de bib in het teken van Europa. Met een tentoonstelling, lezingen, films, wedstrijden en activiteiten voor scholen: Toneelvoorstelling over Europa voor schoolkinderen van vijf tot negen jaar (249 leerlingen) Cursus 'Europa Expert' voor leerlingen uit de derde graad lager onderwijs (223 leerlingen) Lezing door Hendrik Vos (210 aanwezigen) Twee filmvoorstellingen (115 aanwezigen) Bezoek aan de Europese instelling in Brussel (45 deelnemers - volzet) Tentoonstelling in de bib We starten met het project leesjury, een leesclub voor kinderen van acht tot twaalf jaar. De leesjury kwam drie keer samen om te praten over de gelezen boeken.  We organiseerden voor de eerste keer de Schrijfwijzen, een dictee dat gelijktijdig plaatsvond in vele Vlaamse bibliotheken. 

2023

De nieuwe en uitgebreide openingsuren werpen hun vruchten af. Ook de digitale dienstverlening kent een boost met GoPress kiosk, Bieblo en Mijn Leestipper.  Het aantal uitleningen steeg van 64 797 naar 82 224. Er zijn 861 nieuwe ontleners geregistreerd. Het aanbod workshops, lezingen en films is uitgebreid. Onder andere met de activiteiten van de STEM-academie. Lokale partners helpen mee met bibliotheekprojecten. Zo bouwde school Zonnebos een prachtige boekenruilkast voor de bib in Schilde.

Bijkomende informatie

Startnota - belevenisbibliotheek
0 0
lees meer

Vrije tijd

Ontwikkeling site Lindenpark met Chirolokalen

Update november 2023 - De werken vorderen en zijn op schema. Meer info over de chirolokalen vind je hier. 

0 0
lees meer