Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Vrije tijd

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

6
0

Sporthal bouwen
De ambitie We bouwen een sporthal om een antwoord te bieden op de noden van de verenigingen voor overdekte sportinfrastructuur. We verlaten de huidige aanpak van locatiehuur, omdat dit de mogelijkheden voor investeringen beperkt. Wat is er al gebeurd? 2021 Het was de ambitie om een sporthal te bouwen aan de Kasteeldreef. De aankoop van de grond daar is helaas afgesprongen. Het doel is nu om zo snel mogelijk een nieuwe grond te vinden zonder dat de voorbereidende werken verloren gaan. Meer daarover kun je lezen in het persbericht van 7 mei 2021. Door de sterke stijging van de materiaalprijzen steeg ook de geraamde kostprijs voor de sporthal. In overleg met de sportraad werd het programma voor de sporthal daarom opnieuw bekeken en lichtjes aangepast. De afmetingen van de zaal zijn bijgestuurd, de aparte tafeltennisruimte verdwijnt uit het programma (niet meer nodig) en de vaste tribune is geschrapt. De nodige budgetten zijn vrijgemaakt om de rest van de meerkost te financieren.  Er is interesse in de erfpacht van de eigendom aan de Waterstraat 15 voor de bouw van een nieuwe sporthal. Een beëdigd schatter stelt een schattingsverslag op. 2022 De onderhandelingen over het potentiële perceel aan de Waterstraat 15 worden opgestart.  2023                   De onderhandelingen over het potentiële perceel aan de Waterstraat 15 lopen verder. Daarnaast wordt de site Rozenhoek als mogelijke locatie voor de nieuwe sporthal onderzocht indien de piste van Waterstraat 15 geen succes zou blijken.
0 0
lees meer