Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Vrije tijd

Realiseren en renoveren sportinfrastructuur

Update november 2023 - Er is een nieuw subsidiereglement sportinfrastructuur voor sportverenigingen. Vanaf nu kunnen 75% van de aanvaardbare, gemaakte kosten in aanmerking komen voor een subsidie. Vroeger was dat 50%. Het maximum voor niet-gemeentelijke sportinfrastructuur is 25 000 euro.

De ambitie

We spelen in op de opportuniteiten die er zijn voor het realiseren en renoveren van de sportinfrastructuur. En gaan voor minstens vier dossiers per jaar. 

De fit-o-meters van Schilde en 's-Gravenwezel zullen volledig vernieuwd worden en er komt een nieuw mountainbikeparcours.

Wat is er al gebeurd?

2021

 • In oktober zijn de fit-o-meters in Schildehof en in het Catersbos volledig vernieuwd. Per park zijn ze ongeveer 1,5 km lang en tellen ze acht posten met telkens twee oefeningen in verschillende moeilijkheidsgraden. 
 • Twee dossiers 'renovatie sportinfrastructuur' zijn goedgekeurd:  
  • 12 500 euro subsidie voor Tennisclub Brabo (aanleg twee padelvelden)
  • 3954,5 euro subsidie voor Schilde Atletiek Club (plaatsen van blokhut als stockageplek en indoor fitnessruimte)
 • Sinds december is onze gemeente twee mountainbikeparcours rijker. Deze werden gerealiseerd in samenwerking met Sport Vlaanderen en de lokale wielerclub Blijf Jong. Er is een groene lus van 15 km en een rode van 30 km. In totaal niet minder dan 45 km mountainbikeplezier. Meer lezen kun je hier

2022

 • Drie dossiers 'renovatie sportinfrastructuur' zijn goedgekeurd:
  • Atletiekpiste (afwerking omheining en heraanleg terras voor de cafetaria en kleedkamers)
  • 12 500 euro subsidie voor tennisclub Brabo (verledding vier tennisterreinen)
  • 6 171 euro subsidie voor rugbyclub Diabolos (renovatie sanitair complex)
 • Eind december is beslist om alle lichtarmaturen van de kleedkamers aan de Rozenhoek te vervangen. 
 • Het subsidiereglement voor de douchecontainers is vernieuwd.

2023

 • Er is een nieuw subsidiereglement sportinfrastructuur voor sportverenigingen. Vanaf nu kunnen 75% van de aanvaardbare, gemaakte kosten in aanmerking komen voor een subsidie. Vroeger was dat 50%. Het maximum voor niet-gemeentelijke sportinfrastructuur is 25 000 euro.
 • Tennisclub Brabo krijgt een subsidie van 12 500 euro voor de aanleg van een all-weather terrein. 
 • De loop-atletiekpiste aan sportpunt de Caters kreeg in de paasvakantie een onderhoudsbeurt.
 • De verlichting aan de sportterreinen Molenakker en Rozenhoek wordt omgezet naar ledverlichting. Dit gebeurt via een beheersovereenkomst met Fluvius. 
 • 55-plussers krijgen een financiële tussenkomst als ze gaan zwemmen in zwembad Sportoase in Brasschaat én Deurne. 
 • Schoolgaande kinderen krijgen een tegemoetkoming van twee euro per zwembeurt voor het schoolzwemmen. Hiervoor was dat anderhalve euro. 
 • De bestaande concessie- en gebruikersovereenkomsten met de gebruikers van de gemeentelijke sportinfrastructuur worden onder de loep genomen. Uitgangspunt zal het volgende zijn:
  • Is de gemeentelijke infrastructuur in regel met de huidige eisen op het gebied van energiezuinige verlichting en verwarming? Dan betalen de gebruikers 100% van de verbruikskosten voor water, elektriciteit en gas. 
  • Is de gemeentelijke infrastructuur nog niet in regel? Dan betalen de gebruikers 50 %. 

Budget

Geraamde uitgaven (2022)

 • 80 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2021: 37 204,58 euro
 • 2022: 20 648,25 euro

Timing

Dit project is op schema.

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Centraliseer het sportgebeuren: een nieuwe sporthal, een indoor tennishal en een zwembad. Dit kan bijvoorbeeld op Schilmart.
 • Geef de 50+fit-o-meter eens een onderhoudsbeurt, zowel de borden als de toestellen.
 • Een loopparcours voorzien in de gemeente.
 • Investeren in openluchtfitnesstoestellen met een routeplan.
 • Financiële tussenkomst voorzien voor het zwembad in Brasschaat.
 • Sporthal en zwembad van gemeente Wijnegem meebetalen zodat de scholen van onze gemeente daar ook gebruik van kunnen maken.
 • Een gemeentelijk zwembad.