home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Participatie en klantvriendelijkheid

Kerntakendebat

De ambitie

De taken van een lokaal bestuur zijn steeds onderhevig aan wijzigende omstandigheden. Door het voeren van een kerntakendebat gaan we na of we met de juiste zaken bezig zijn en of we dit doen op de meest efficiënte manier. Het is geen afgebakend project in de tijd, maar een doorlopend, organisatiebreed proces waarbij telkens wordt afgewogen op welke manier het lokaal bestuur Schilde verder kan evolueren naar een efficiënte, effectieve en vraaggestuurde dienstverlening. 

We onderzoeken bijvoorbeeld of bepaalde diensten niet beter vanuit een intergemeentelijk samenwerkingsverband georganiseerd kunnen worden. En hoe de afgebakende kerntaken gedigitaliseerd kunnen worden voor de inwoners.

Het doel is dat onze inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening in het algemeen en over het thema 'zorg en gezondheid' specifiek. Concreet mag de tevredenheid niet dalen onder 89 % voor gezondheidsvoorzieningen en onder 72 % voor ouderenvoorzieningen. Cijfers hierover halen we uit de gemeentemonitor van de Vlaamse Overheid.

Wat is er al gebeurd? 

 • De kerntaken van de dienst financiën zijn afgebakend (onder begeleiding van BDO). Dit heeft geleid tot een aanpassing van het organogram en de beslissing tot de oprichting van een aankoopdienst. Sinds de zomer van 2022 is deze dienst een feit. 
 • Er wordt gewerkt aan een langetermijnvisie voor kinderopvang in onze gemeente. Welke rol heeft het lokaal bestuur op het vlak van kinderopvang? Welke samenwerkingsverbanden zijn mogelijk en wat heeft dit voor gevolgen voor het personeelsbestand? 
 • We werken aan een belevenisbibliotheek. De personeelsformatie van de bibliotheek wordt onder de loep genomen.
 • De reguliere poetsdienst is omgezet naar een poetsdienst met dienstencheques. Deze aanpassingen brengt financiële voordelen met zich mee. Voor de poetsdienst zullen er subsidies zijn. Klanten kunnen hun vaste poetshulp houden en in sommige gevallen gaan ze minder moeten betalen per gewerkt uur.
 • De cafetaria van het Molenerf is erkend als dienstencentrum. Sinds einde 2022 is dit het buurthuis 'De 4 Wieken'. Deze erkenning brengt ook subsidies met zich mee. We willen met deze cafetaria ook een buurthuis creëren waar iedereen terecht kan.  
 • Er wordt nagegaan of en hoe er kan samengewerkt worden met Zorgbedrijf Antwerpen op het vlak van zorg. 

Interessant cijfermateriaal

2022:

 • 69 % van de inwoners is tevreden over de digitale diensten
 • 79 % van de inwoners is tevreden over de loketdiensten
 • 89 % van de inwoners is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen
 • 72 % van de inwoners is tevreden over de ouderenvoorzieningen

2023:

 • 69 % van de inwoners is tevreden over de digitale diensten
 • 72 % van de inwoners is tevreden over de loketdiensten
 • 86 % van de inwoners is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen
 • 75 % van de inwoners is tevreden over de ouderenvoorzieningen

Bijkomende informatie

Startnota - Kerntakendebat 

Budget

Geen concreet budget voorzien.

Timing

Dit project is op schema.