Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Participatie en klantvriendelijkheid

Optimaliseren van advies- en beheerraden

Update december 2022 - De helikopterraad is aan de slag sinds november 2022. 

De ambitie

We optimaliseren en moderniseren de adviesraden en beheerraden zodat zij op regelmatige en systematische wijze het bestuur kunnen adviseren. Concreet kan dit gaan over:

 • technisch advies over technische dossiers; 
 • het aftoetsen van een idee op het vlak van draagvlak;
 • het nagaan van wat er leeft bij de bevolking op een proactieve manier. 

Er komt ook een helikopterraad. Vanuit elke adviesraad kan er maximum één lid zetelen in deze overkoepelende adviesraad. Ook individuele inwoners kunnen zetelen in de helikopterraad. De verdeling is 50/50. De helikopterraad zal de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende advies- en beheerraden faciliteren. Het zal het lokaal bestuur helpen met de uitvoering van de visie op burgerparticipatie. Bovendien zal deze raad het aanspreekpunt zijn voor het lokaal bestuur wanneer er nood is aan een overkoepelend advies vanuit verschillende adviesraden.

Op de website van Schilde Schittert zal de helikopterraad zich buigen over het vierde onderdeel 'jouw idee voor Schilde'. Lees ook meer bij de actie 'interactief platform voor participatie'.

Wat is er al gebeurd?

 • December 2021: de gemeenteraad heeft het participatiereglement goedgekeurd.
 • November 2022:
  • De helikopterraad is officieel opgericht op 8 november 2022. 
  • Lokaal bestuur Schilde krijgt een subsidie van 28 943,20 euro voor het project 'digitalisering van de adviesverlening'. 

Bijkomende informatie

Budget

Geen concreet investeringsbudget voorzien (periode 2021-2024).

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2020: 8000 euro
 • 2021: 10 000 euro
 • 2022: 9000 euro
 • 2023: 8000 euro

Timing

Dit project is twee jaar later dan voorzien gerealiseerd. (voorzien voor 2020).

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Informeer adviesraden over beslissingen van het bestuur.
 • Maak een overkoepelende adviesraad.