Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Participatie en klantvriendelijkheid

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

9
0

Willekeurig
Populair
Recent
Kerntakendebat
De ambitie De taken van een lokaal bestuur zijn steeds onderhevig aan wijzigende omstandigheden. Door het voeren van een kerntakendebat gaan we na of we met de juiste zaken bezig zijn en of we dit doen op de meest efficiënte manier. Het is geen afgebakend project in de tijd, maar een doorlopend, organisatiebreed proces waarbij telkens wordt afgewogen op welke manier het lokaal bestuur Schilde verder kan evolueren naar een efficiënte, effectieve en vraaggestuurde dienstverlening.  We onderzoeken bijvoorbeeld of bepaalde diensten niet beter vanuit een intergemeentelijk samenwerkingsverband georganiseerd kunnen worden. En hoe de afgebakende kerntaken gedigitaliseerd kunnen worden voor de inwoners. Het doel is dat onze inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening in het algemeen en over het thema 'zorg en gezondheid' specifiek. Concreet mag de tevredenheid niet dalen onder 89 % voor gezondheidsvoorzieningen en onder 72 % voor ouderenvoorzieningen. Cijfers hierover halen we uit de gemeentemonitor van de Vlaamse Overheid. Wat is er al gebeurd?  De kerntaken van de dienst financiën zijn afgebakend (onder begeleiding van BDO). Dit heeft geleid tot een aanpassing van het organogram en de beslissing tot de oprichting van een aankoopdienst. Sinds de zomer van 2022 is deze dienst een feit.  Er wordt gewerkt aan een langetermijnvisie voor kinderopvang in onze gemeente. Welke rol heeft het lokaal bestuur op het vlak van kinderopvang? Welke samenwerkingsverbanden zijn mogelijk en wat heeft dit voor gevolgen voor het personeelsbestand?  We werken aan een belevenisbibliotheek. De personeelsformatie van de bibliotheek wordt onder de loep genomen. De reguliere poetsdienst is omgezet naar een poetsdienst met dienstencheques. Deze aanpassingen brengt financiële voordelen met zich mee. Voor de poetsdienst zullen er subsidies zijn. Klanten kunnen hun vaste poetshulp houden en in sommige gevallen gaan ze minder moeten betalen per gewerkt uur. De cafetaria van het Molenerf is erkend als dienstencentrum. Sinds einde 2022 is dit het buurthuis 'De Vier Wieken'. Deze erkenning brengt ook subsidies met zich mee. We willen met deze cafetaria ook een buurthuis creëren waar iedereen terecht kan.   Er wordt nagegaan of en hoe er kan samengewerkt worden met Zorgbedrijf Antwerpen op het vlak van zorg.  Interessant cijfermateriaal 2022: 69 % van de inwoners is tevreden over de digitale diensten 79 % van de inwoners is tevreden over de loketdiensten 89 % van de inwoners is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen 72 % van de inwoners is tevreden over de ouderenvoorzieningen Bijkomende informatieStartnota - Kerntakendebat 
0 0
lees meer
Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen
De ambitie We hanteren een algemene toegankelijkheidstoets voor elk gemeentelijk gebouw. Gebouwen waaraan er nog werk is om deze voor iedereen toegankelijk te maken, worden aangepakt. Wat is er al gebeurd? 2022 Sinds juli is er een automatische toegangsdeur in Werf 44. 
0 0
lees meer
Dienstverlening op jouw maat
De ambitie We zetten in op een dienstverlening op jouw maat. Deze dienstverlening start niet bij ons, maar bij jou. Waarnaar ben jij op zoek? Hoe kunnen wij jou daar bij helpen? Er komen meer digitale loketten en platformen zodat onze dienstverlening beschikbaar is waar je ook bent.  Wat is er al gebeurd? 2021: Gemeente en OCMW hebben samen een nieuwe website: www.schilde.be. Deze website is het basisplatform voor digitale dienstverlening en heeft meer functionaliteiten dan vroeger: Via de rubriek 'Beleef Schilde' kunnen inwoners snel en eenvoudig activiteiten op hun maat vinden en zich er voor inschrijven. Met de integratie van Mijn Burgerprofiel heb je snel en makkelijk één overzicht van al je officiële gegevens en documenten. Je vindt de aanmeldknop rechtsbovenaan op www.schilde.be. Altijd beschikbaar wanneer je het nodig hebt. Het is bovendien ook een veilig platform. Als overheid passen we strikt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG) toe. Meer lezen over Mijn Burgerprofiel? Dat kan! Je kunt online een afspraak maken met de dienst burgerzaken op het moment dat het jou past. Bekijk het hier. 2022 Binnenkort zul je ook gemeentelijke documenten kunnen vinden in je eBox. Lokaal bestuur Schilde tekende alvast de gebruikersovereenkomst hiervoor. 2023 Een afspraak maken met een gemeentelijke dienst verloopt vanaf nu vlotter via een beter digitaal afsprakensysteem.  In februari startte het vastgoedinformatieplatform op. In het najaar wordt er een digitaal postregistratiesysteem uitgerold bij het lokaal bestuur. Dit betekent dat inwoners ook documenten van de gemeente zullen toekrijgen in hun e-box.  Bijkomende informatie Startnota - digitale dienstverlening Bekijk ook de acties gemeentehuis van de toekomst en heldere en digitale communicatiekanalen.
0 0
lees meer
Ouderenbehoefte-onderzoek
Update november 2023 - De resultaten van het ouderenbehoefte-onderzoek zijn bekend. 
0 0
lees meer
Heldere en digitale communicatiekanalen
Update november 2023 - Lokaal bestuur Schilde krijgt een volledig nieuwe huisstijl. Er is een bureau (Karakters) aangesteld om ons daarin te begeleiden. De lancering is voorzien in januari 2024.
0 0
lees meer
Gemeentehuis van de toekomst
De ambitieWe verbouwen het gemeentehuis en maken zo een administratief centrum dat klaar is voor de toekomst. Een efficiënte dienstverlening vraagt om alles onder te brengen onder één dak of op één site. Dit vermijdt ook onnodige overheadskosten. Na de verbouwing kun je ook voor de diensten van het sociaal huis en van vrije tijd terecht op het gemeentehuis. Hierdoor komen twee sites vrij die een andere invulling kunnen krijgen.  Wat is er al gebeurd? 2020 In november is de studieopdracht voor het verbouwen van het gemeentehuis gegund. 2022 Het studiebureau heeft aangepaste ontwerpplannen opgesteld die rekening houden met de huidige trends. Alle medewerkers hebben de kans gekregen om hun feedback te geven op de plannen. Ook is er een brainstorm geweest met een externe firma om te bekijken hoe er nog meer kan ingezet worden op flexibiliteit en digitalisering van het gebouw. 2023 Het studiebureau heeft samen met de architect de plannen herwerkt.  De politie zal na de verbouwing niet meer in het gemeentehuis zitten.  Bijkomende informatie Bekijk zeker ook onze actie dienstverlening op jouw maat. 
0 0
lees meer
Interactief platform voor participatie
Deze actie is voltooid en wordt verder opgevolgd. 
0 0
lees meer
Burgerbegroting
Update november 2023 - De burgerbegroting is gelanceerd!
0 0
lees meer
Optimaliseren van advies- en beheerraden
Update december 2022 - De helikopterraad is aan de slag sinds november 2022. 
0 0
lees meer