home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Welzijn

Zuurstof aan kinderopvang

Update maart 2024 - Kinderdagverblijf 't Wezelke wordt verbouwd. Na de verbouwing zullen er meer kinderen terechtkunnen. 

De ambitie

We geven zuurstof aan kinderopvang door op zoek te gaan naar bijkomende locaties en door samenwerkingen op te zetten.

Wat is er al gebeurd?

2021

 • Kind en Gezin en een aantal gemeentes, waaronder Schilde, hebben in 2021 een proefproject opgestart om onthaalouders een werknemersstatuut te geven. Lokaal bestuur Schilde heeft van Kind en Gezin de toestemming gekregen om één fulltime onthaalouder aan te werven. De aanwervingsprocedure hiervoor werd opgestart, maar helaas hebben zich hiervoor geen kandidaten aangemeld. De aanwervingsprocedure is stopgezet.
 • Er is een studie uitgevoerd over kinderopvang in onze gemeente.
 • Een aantal van de aanbevelingen voor de kinderdagverblijven 't Appeltje en 't Wezelke zijn ondertussen gerealiseerd: 
  1. Er wordt gewerkt met uitsluitend inkomensgerelateerde vaste plaatsen.
  2. Er is een leefgroepwerking. 
  3. Er zijn ruimere openingsuren. 
  4. De personeelsformatie is aangepast.
 • De onderzoeksfase voor de uitvoering van het decreet buitenschoolse opvang ging van start.

2022

Lokaal bestuur Schilde is zich bewust van het tekort aan kinderopvangplaatsen in de gemeente. Er wordt actief ingezet op zowel het creëren van plaatsen als op het aanwerven van nieuwe kinderbegeleiders:

 • Lokaal bestuur Schilde neemt het handelspand en de huurovereenkomst van de privé-kinderopvang aan de Alfons Van den Sandelaan over onder de nieuwe naam: 't Zandmannetje. 
 • Lokaal bestuur Schilde zet in op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor kinderbegeleiders om aan de slag te gaan en te blijven bij de kinderopvang van het lokaal bestuur. 
 • Via de gemeentelijke communicatiekanalen wordt ingezet op een promotiecampagne voor het beroep 'onthaalouder' en 'kinderbegeleider'. 

2023

 • Kinderdagverblijf 't Wezelke krijgt een uitbreiding. Hiervoor staat er een verbouwing gepland. Daarna kunnen er meer kinderen terecht. De werken zijn gepland in 2024.

Interessant cijfermateriaal 

 • Aantal vergunde opvangplaatsen voor 2022:
  • Gemeentelijke initiatieven en onthaalouders: 105 plaatsen
  • Zelfstandige initiatieven: 63 plaatsen

Bijkomende informatie

Hier vind je meer over onze kinderdagverblijven.

Budget

Geraamde uitgaven

 • 15 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2020: 12 942,47 euro
 • 2021: 10 210,89 euro
 • 2022: 78 000 euro
 • 2023: 12 697,74 euro

Timing

Dit project is op schema.

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Meer crèches in Schilde of kinderopvangplaatsen.
 • Eventuele nieuwe bestemming voor het sociaal huis: een kinderopvang.