Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Welzijn

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

11
0

Willekeurig Populair Recent

Welzijn

Inzetten op gezondheidspreventie

De ambitie

We organiseren gezondheidsevenementen voor inwoners ter preventie van gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld darmkanker. Het doel is om minstens één tentoonstelling en één lezing te organiseren rond kankerpreventie én een actie rond bewegen.


Wat is er al gebeurd?

2021

In oktober kon iederen gratis in Werf 44 naar de sensibiliserende expositie 'Laat naar je borsten' gaan kijken. Hiervoor lieten 36 vrouwen uit Schilde hun boezem fotograferen. De expositie is een onderdeel van de borstkankercampagne, net als de voorstelling 'Wintertulpen' van Marleen Merckx, de ladies day en de lezing door Dr. Depestel, hoofd borstkliniek Voorkempen. In oktober vonden inwoners aan alle gemeentelijke gebouwen stickers die motiveren om te stappen. Ook via de gemeentelijke communicatiekanalen werden tips verspreid. Deze actie kaderde in het project '10 000 stappen: elke stap telt'. 

2022

Vanaf september is de borstkankerpreventietentoonstelling die vorig najaar in Werf 44 liep, ook uitleenbaar aan andere gemeentes. LOGO coördineert deze uitleningen. In november kreeg elke 80-plusser de gele doos. Een soort brooddoos met daarin alle levensbelangrijke persoons-, contact- en medische gegevens. Hulpverleners winnen op deze manier kostbare tijd bij een interventie.   Samen met Toerisme Voorkempen stippelden we twee nieuwe wandelingen uit in het kader van 'Elke stap telt'. 

2023

Op 3 maart gaf dr. Colemont een lezing over darmkanker. Een groot succes. De kleine zaal van Werf 44 was helemaal uitverkocht. Tijdens deze week stond er ook een reuzendarm in de foyer waar mensen konden doorlopen.  Ook dit jaar stippelden we met Toerisme Voorkempen twee nieuwe wandelingen uit in het kader van 'Elke stap telt'. 

2024

2024 is het jaar van het hart. Zo was er dit jaar al een workshop hartcoherentie, een lezing rond diabetes en een hartscreening voor onze inwoners. 
0 0
lees meer

Welzijn

Sociale toets

Deze actie is voltooid en wordt permanent verder opgevolgd.

0 0
lees meer

Welzijn

Zuurstof aan kinderopvang

Update mei 2024 - De tuin van kinderdagverblijf 't Appeltje krijgt een upgrade. Er komen tegels onder het afdak, boomstammen om op te klauteren, een hinkelpad, een extra zonnewering en extra hagen. Het oude speeltuig gaat weg.

0 0
lees meer

Welzijn

Geestelijke gezondheidszorg

De ambitie

We organiseren activiteiten en voorstellingen over geestelijke gezondheidszorg. Concreet organiseren we jaarlijks een 10-daagse geestelijke gezondheidszorg met minstens drie lezingen.


Wat is er al gebeurd?

2019

Vanaf dit jaar kunnen inwoners vanaf 16 jaar bij Kruispunt Voorkempen terecht voor gratis psychologische hulpverlening. 

2020

Gezinnen met kinderen tot 25 jaar kunnen met hun vragen terecht bij 1Gezin1Plan. Zij hebben een wekelijks spreekuur in het oud-gemeentehuis op de Turnhoutsebaan. 

2021

Vanaf het voorjaar 2021 werden senioren opgebeld om te vragen hoe het met hen ging. Meer dan 1700 senioren kregen een telefoontje. Er werden ook 1250 tekeningen en kaartjes naar hen verstuurd. Dit in het kader van de coronapandemie.  Van 1 tot 10 oktober vond de 10-daagse van de geestelijke gezondheid plaats met lezingen over mediawijsheid, rouwen, geluk, verslaving en een lezing van kinderpsychiater Peter Adriaensen over praten met kinderen en tieners. Aan de 10-daagse geestelijke gezondheid namen 120 personen deel. Dit jaar opende seksuologe Lotte Van Wezemael officieel het Warme Williamhuis. Het is een veilige plaats waar jongeren van 12 tot 26 jaar terecht kunnen voor een babbel. Ze kunnen ook gewoon binnenspringen om zich te ontspannen. Meer lezen over het Warme Williamhuis.

2022

Jongeren gebruiken het Warme Williamhuis om middelen in te zamelen voor het goede doel. Ook de dienst ondersteuningsplan, een organisatie die gesprekken aanbiedt voor jongeren met een (vermoeden van) beperking en hun gezin, krijgt een thuis in het Warme Williamhuis.  Ook dit jaar vond in oktober de 10-daagse van de geestelijke gezondheid plaats met tal van lezingen en activiteiten. In totaal telden we 200 deelnemers. theatervoorstelling 'Moeder is een noodzakelijk kwaad' spelnamiddag voor alleenstaande ouders en hun kinderen actie complimentenkaartjes stand-up comedy met Jade Mintjens

2023

Op 18 januari organiseerden we yoga voor baby's en ouders. Op 7 februari gaf Ruth Vercauteren een voordracht over 'studeren en motiveren'.  Tijdens de examenperiodes kunnen jongeren bieden we rustige studeerruimtes voor jongeren aan in Werf 44 en in de bib.  In oktober vond de 10-daagse van de geestelijke gezondheid plaats met tal van feelgood-workshops en lezingen. In totaal namen meer dan 120 inwoners deel.

2024

Op 17 januari vond er een workshop babymassage plaats. De speeddate voor senioren op 1 maart was onmiddellijk volledig uitverkocht.  Ook dit jaar kunnen studenten terecht in Werf 44 om te studeren tijdens de examenperiodes. 
0 0
lees meer

Welzijn

(Boven)lokale gezondheidsinitiatieven

De ambitie

We gaan voor een goede mix van eigen en bovenlokale gezondheidsinitiatieven. Zo zetten we bijvoorbeeld in op het sensibiliseren van onze inwoners rond bepaalde gezondheidsthema's en ziektes.

Volgende zetten we op het programma:

Jaarlijks willen we een grootschalige gezondheidsactie uitzetten waarbij minstens 15 personen per wijk bereikt worden.  Jaarlijks organiseren we een seniorenweek met activiteiten waaraan dagelijks minstens 50 personen deelnemen. We organiseren een gezondheidsinitiatief voor de scholen in Schilde. De AED-toestellen op ons grondgebied krijgen een jaarlijks onderhoud.

Wat is er al gebeurd?

2021

De campagnes 'heerlijk vinnig' en '10-daagse geestelijke gezondheidszorg' waren een succes. Met sportieve activiteiten en lezingen over rouwen, geluk, verslaving en de lezing van Peter Adriaensen was het najaar gevuld met een rijk programma. Ook het Schilvanneke trok in 2021 acht weken naar verschillende wijken in Schilde. Inwoners konden er genieten van een kopje koffie en gezellig samenzijn. De campagne 'heerlijk vinnig' had gemiddeld 20 deelnemers per week (gedurende acht weken). Zo werd het doel bereikt, hoewel het succes erg locatiegebonden is. De campagne '10-daagse geestelijke gezondheid' had niet bij elke activiteit het te bereiken aantal deelnemers, maar dit had wel een zeer positieve invloed op de interactie tijdens de groepsgesprekken rond thema's als rouwen en geluk. Er gingen gemiddeld wel 20 inwoners per wijk naar het Schilvanneke. De seniorenweek was een succes. De gemiddelde aanwezigheid van 50 personen werd ruimschoots behaald. De geldende coronamaatregelen verhinderden de organisatie van een gezondheidsinitiatief voor de scholen in Schilde.  De AED-toestellen op het grondgebied kregen een jaarlijks onderhoud.

2022

We zetten de samenwerking met SIGO (samenwerking intergemeentelijk gezondheidsoverleg) verder. Mei was de maand tegen huidkanker. Op 1 juni kwam een dermatoloog spreken over het voorkomen en opsporen van huidkanker. Er waren 60 aanwezigen. In oktober was er opnieuw de campagne '10-daagse geestelijke gezondheidszorg'.  November: Er waren elke dag ongeveer 70 senioren aanwezig tijdens de activiteiten van de seniorenweek.  We organiseerden drie workshops voor jongeren over het gebruik van AED-toestellen. De AED-toestellen kregen hun jaarlijks onderhoud. Het Schilvanneke reed dit jaar niet uit. Het concept werd geëvalueerd om in 2023 opnieuw te starten. 

2023

't Schil Vanneke rukt uit volgens een nieuw concept.  De 10 000 stappen campagne staat er opnieuw. Schilde heeft vanaf dit jaar ook een gelukswandeling. Er zijn drie nieuwe sessies 'leren reanimeren' in het najaar.  Sportzalen van scholen De Wingerd en Wonderwijzer kregen een AED-toestel.  In het najaar van 2023 vond de seniorenweek opnieuw plaats.

2024

De bestaande initiatieven worden verdergezet: speelbabbel, samenwerking met Kruispunt en DOMO. 

Bijkomende informatie

Surf naar de rubriek Beleef Schilde op onze website voor meer informatie over de lopende campagnes.

0 0
lees meer

Welzijn

Geïntegreerd breed onthaal

De ambitie

We nemen een voortrekkersrol op in het geïntegreerd breed onthaal. We vinden dat inwoners eenvoudig en snel hun rechten moeten kunnen raadplegen. En dan bedoelen we alle inwoners. Het geïntegreerd breed onthaal is dan ook een samenwerkingsverband tussen het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is eveneens gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

We willen zorgaanbieders van verschillende disciplines met elkaar in contact brengen via netwerkactiviteiten. Zo gaan ze ook elkaars aanbod leren kennen. Maar ook wij hopen hierin een beter inzicht te verkrijgen. Elke drie jaar zullen we dan ook een bevraging organiseren bij deze zorgaanbieders.


Wat is er al gebeurd?

2022

Er is een subsidie van 216 667,67 euro toegekend aan eerstelijnszone Voorkempen voor het geïntegreerd breed onthaal. Dit voor de periode 1 september 2021 tot en met 31 december 2025. Met deze subsidie kunnen we acties op poten zetten om onderstaande indicatoren te realiseren. Zo is er op 1 januari 2022 alvast een coördinator aan de slag gegaan.  Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dit voorjaar is er in onze gemeente een HUB opgericht om de Oekraïense vluchtelingen snel en eenvoudig op één plaats verder te helpen.  Alles wordt in orde gebracht voor de opstart van het buurthuis De Vier Wieken in 2023. Van hieruit werken we aan een nog meer toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening.

2024

Zoek je een huurwoning en loopt deze zoektocht niet van een leien dakje? Dan kun je vanaf nu terecht op de maandelijkse zitdag. Meer info staat op www.schilde.be.
0 0
lees meer

Welzijn

Sociale economie

De ambitie

Samen met KINA bekijken we welke acties er genomen kunnen worden om tewerkstelling vanuit een sociale invalshoek te boosten. KINA neemt hierin de regisseursrol op. De nodige aandacht gaat hierbij ook uit naar sociaal ondernemerschap (zoals bijvoorbeeld kringloopwinkels).

Concreet willen we jaarlijks aan minstens drie initiatieven van KINA deelnemen.

Wat is er al gebeurd?

2020

KINA neemt sinds 2014 deze regisseursrol op. Deze is effectief verlengd voor de periode 2020-2025. Sinds oktober 2020 is het aantal openingsuren van het initiatief 'Velotheek op Wielekes' verdubbelt. Inwoners van gemeente Schilde kunnen hier een kinderfiets lenen en deze ook omruilen voor een groter exemplaar wanneer nodig. 

2021

Lokaal bestuur Schilde zat samen met Ferm rond de tafel om te komen tot een marktconforme huurovereenkomst voor het strijkatelier van Ferm. Noordheuvel doet het groenonderhoud rond het sociaal huis, Werf 44, de begraafplaats en de hondenweide. Gemeentebestuur Schilde faciliteert tewerkstelling via artikel 60. Dit zijn arbeidsovereenkomsten die worden gesloten tussen een organisatie en het OCMW. Het biedt werk aan personen die nooit actief waren op de arbeidsmarkt of die ervan zijn afgedwaald. Momenteel zijn er drie personen tewerkgesteld met dit type arbeidsovereenkomst (openluchtschool Schilde, Open Poortje en op de groendienst). Momenteel heeft iemand ook een contract van bepaalde duur bij de karweidienst en iemand anders een vast contract bij het Open Poortje. Dit is dus zeker een succesverhaal.

2022 

Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel en VDAB gaan structureel samenwerken aan een actief werkgelegenheidsbeleid op maat van iedereen. De partners willen met deze nieuwe overeenkomst elkaar beter leren kennen en de noden en pijnpunten van de regio in kaart brengen. KINA neemt in dit project de regierol op zich.  Lokaal bestuur Schilde nam dit jaar deel aan de initiatieven wijk-werken, velotheek en digibanken. 

2023

Lokaal bestuur Schilde tekent in op het project 'voedseldistributieplatform' Food Future van KINA. Vanaf mei kunnen inwoners die het financieel moeilijk hebben hierop beroep doen via de gloednieuwe sociale kruidenier 't VerSchil in buurthuis De 4 Wieken.  Lokaal bestuur Schilde nam dit jaar deel aan de initiatieven wijk-werken, velotheek, capacity-building en digibanken. 
0 0
lees meer

Welzijn

Mantelzorg, gezinshulp en thuiszorg

De ambitie

We bekijken of we in de gemeente een CDO oprichten. CDO is een dagopvang voor senioren. Voor mensen die ziek zijn of een beperking hebben, maar toch zo lang mogelijk alleen thuis willen blijven wonen. Mantelzorgers kunnen op deze manier ook even op adem komen. En het maakt de taak van een mantelzorger ook aantrekkelijker waardoor het aantal ondersteunende mantelzorgers stijgt. 

Wat is er al gebeurd?

2022

We werken aan de opstart van een lokaal buurthuis 'De 4 Wieken'. Je vindt dit buurthuis aan het Molenerf. Het moet een open huis zijn waar iedereen zich welkom voelt. Mantelzorgers zullen vanaf 2023 uitnodigingen ontvangen voor ontmoetingsmomenten. We gaan met hen in gesprek en willen vervolgens een ondersteuningsaanbod bieden dat vertrekt vanuit hun noden. 

2023

Er is een mantelzorgcafé opgestart in buurthuis De 4 Wieken. Elke twee maanden kunnen mantelzorgers elkaar daar ontmoeten en is er ook ruimte voor interessante sprekers. De eerste edities waren al een schot in de roos.  Lokaal bestuur Schilde keurde de startnota over het oprichten van een centrum voor dagopvang (CDO) goed. De opstart is voorzien in januari 2024. Zo willen we mantelzorgers nog meer ondersteunen. Ze krijgen de kans om even op adem te komen terwijl hun partner, familielid of vriend in goed gezelschap kan genieten van allerlei activiteiten en professionele ondersteuning.

2024

CDO is effectief opgestart in januari.  Dit jaar worden er mantelzorgcafés georganiseerd in buurthuis De 4 Wieken en in WZC Sint-Lodewijk.

Bijkomende informatie

Bekijk ook de actie netwerkaanpak tegen vereenzaming.

 

0 0
lees meer

Welzijn

Sensibiliseren over druggebruik en verslaving

De ambitie

We willen jaarlijks minstens één activiteit organiseren over middelengebruik voor ouders en één voor jongeren. 

Wat is er al gebeurd?

2021

Op 21 april was er een webinar over gameverslaving. 40 personen namen hieraan deel. Daarnaast organiseerde de opvoedingswinkel ook een lezing rond verslaving op 6 oktober en een oudergroep op 8 november. 

2022

In het najaar van 2022 organiseerden we in samenwerking met Gamechangers een digitale sessie rond schermgebruik, gericht op ouders. Veertig ouders namen deel. Daarnaast stellen we in samenwerking met Pagode en VAD een drugs-, alcohol- en agressiepreventieplan op. Dit is een pilootproject dat in de toekomst kan uitgebreid worden naar elke jeugdvereniging. Jongeren die hun rijbewijs haalden zullen vanaf dit jaar ook preventiemateriaal over drugs en alcohol krijgen van de dienst burgerzaken. Er is een samenwerking op poten gezet met politie Voorkempen voor een drugspreventiecampagne in de scholen.  Bij Kruispunt kun je nu ook terecht bij een consulent van De Sleutel voor vragen over verslavingsproblematiek.  Elk informatiebord aan de buurtterreinen is voorzien van een sensibiliserende sticker om niet te roken in bijzijn van spelende kinderen op de buurtterreinen. Vanaf 2025 is roken aan buurtterreinen ook effectief verboden. 

2023

In de week van 20 maart lanceerden we op social media de Buddy Deal, een onderdeel van de stop met roken campagne.  In het najaar stonden volgende lezingen of activiteiten op de planning:  Als kleine kinderen groot worden (Vagga)  Schermtijd en sociale media Webinar voor jongeren en hun houders (Gamechangers) Kleuters opvoeden in een digitale wereld TikTok voor ouders De politie heeft een programma op maat over drugspreventie voor jongeren vanaf het vijfde leerjaar tot en met het zesde middelbaar.  Er is een alcohol-, agressie- en drugspreventieplan opgemaakt met elke jeugdvereniging in Schilde.  Bij Kruispunt Voorkempen kun je terecht bij een medewerker van de Sleutel met vragen over verslavingsproblematiek. 

2024

Op 10 en 17 oktober zullen er twee workshops zijn rond gameverslaving en socialmedia-gebruik. 
0 0
lees meer

Welzijn

Netwerkaanpak tegen vereenzaming

De ambitie

We binden samen de strijd aan tegen vereenzaming. Hoe kunnen we buurten hiervoor activeren? We doen een behoefteonderzoek en gaan actief op zoek naar vrijwilligers om een blijvend contact met eenzame senioren op te bouwen. 


Wat is er al gebeurd?

2019

We starten met de Speelbabbel. Een initiatief waar ouders en grootouders elke woensdag met elkaar een praatje kunnen maken terwijl hun (klein)kinderen van 0 tot 3 jaar spelen. Lees hier meer over dit initiatief.

2020

Tijdens de coronalockdown kregen meer dan 1700 senioren een telefoontje van het gemeentepersoneel. De kinderen van de scholen in onze gemeente gingen ook creatief aan de slag. Zij maakten en verstuurden wel 1250 kerstkaarten naar onze senioren. Er zijn zes vrijwilligers die op regelmatige basis een telefoonronde doen.

2021

In september heropende het Warme Williamhuis voor jongeren van 12 tot 26 jaar. Zij kunnen hier terecht voor een babbel, ontspanning, om te studeren ... Kortom, het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Lees hier meer over dit initiatief.

2022

Op 11 maart lanceerden we het meldpunt 'inwoner in nood'. Familie, mantelzorgers, hulpverleners, buren, kennissen, ... kunnen nu op een eenvoudige manier alarm slaan wanneer ze vermoeden dat er sprake is van eenzaamheid, isolement of andere noodsituaties. Meer lezen kun je hier. 

2023

In januari opende het buurthuis De 4 Wieken zijn deuren. Dit buurthuis, een erkend lokaal dienstencentrum, ligt aan het Molenerf. Vrijwilligers zullen hier een belangrijke rol spelen in de netwerkaanpak tegen eenzaamheid. Er zijn tweemaandelijkse mantelzorgcafés voor alle mantelzorgers in onze gemeente. Deze gaan door in het buurthuis De 4 Wieken.  Het ouderenbehoefte-onderzoek 'Hoe wil jij (g)ouder worden in Schilde?' is afgerond.  Sinds maart kun je een afspraak maken met een LEIF-consulent. Hij helpt je met alle vragen over palliatieve zorg en het levenseinde.

2024

Buurthuis De 4 Wieken gaat op locatie naar 's-Gravenwezel. Vanaf mei 2024 zijn er ook mantelzorgcafés in WZC Sint-Lodewijk. Ook andere activiteiten zullen daar georganiseerd worden.

Bijkomende informatie

Bekijk ook de actie ouderenbehoefte-onderzoek.

0 0
lees meer

Welzijn

Vrijetijdsbeleving voor iedereen

De ambitie

We zetten in op een inclusieve vrijetijdsbeleving. Via een reglement voorzien we subsidies voor vakantieparticipatie van personen met een handicap. Ook kinderen met een handicap zijn van harte welkom in de vakantiewerking van de gemeente.

Wat is er al gebeurd?

2021

In oktober stapte onze gemeente samen met de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schoten, Stabroek en Wijnegem mee in de UiTPAS van Polder tot Kempen. Dit is een vrijetijdspas waarbij je punten kunt verzamelen die je kunt ruilen tegen voordelen. Personen die het financieel moeilijk hebben, kunnen de pas aankopen tegen een kansentarief. Hier lees je er meer over. In december kregen 1476 inwoners een brief voor een UiTPAS sociaal tarief. 155 van hen kochten effectief een UiTPAS aan. Dit betekent meer dan 10%. 

2022

In de eerste helft van het jaar hebben 10,5 % van de inwoners die een brief ontvingen effectief een UiTPAS aangekocht. 

2023

Er zijn 122 UiTPASSEN verkocht, waarvan 41 aan kansentarief. Dit overstijgt de vooropgestelde 10%. Vanaf september kunnen inwoners de UiTPAS niet alleen kopen op het evenementenloket of het sociaal huis, maar ook in de bibliotheek. 

2024 - Status februari

369 Schildenaren hebben een UiTPAS. 57,5% hiervan zijn UiTPASSEN met sociaal tarief.  22,17% van de inwoners die een UiTPAS sociaal tarief heeft nam minstens deel aan 1 activiteit. En dit vooral voor deelname aan vakantiekampen en voor korting op een zwembeurt bij Sportoase. 

Bijkomende informatie

Startnota - Vakantiewerking voor kinderen met een beperking

0 0
lees meer