Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Welzijn

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

11
0

Willekeurig
Populair
Recent
Vrijetijdsbeleving voor iedereen
De ambitie We zetten in op een inclusieve vrijetijdsbeleving. Via een reglement voorzien we subsidies voor vakantieparticipatie van personen met een handicap. Ook kinderen met een handicap zijn van harte welkom in de vakantiewerking van de gemeente. Wat is er al gebeurd?2021 In oktober stapte onze gemeente samen met de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schoten, Stabroek en Wijnegem mee in de UiTPAS van Polder tot Kempen. Dit is een vrijetijdspas waarbij je punten kunt verzamelen die je kunt ruilen tegen voordelen. Personen die het financieel moeilijk hebben, kunnen de pas aankopen tegen een kansentarief. Hier lees je er meer over. In december kregen 1476 inwoners een brief voor een UiTPAS sociaal tarief. 155 van hen kochten effectief een UiTPAS aan. Dit betekent meer dan 10%.  2022 In de eerste helft van het jaar hebben 10,5 % van de inwoners die een brief ontvingen effectief een UiTPAS aangekocht.  2023 Dit jaar zijn er al 348 UiTPASSEN verkocht, waarvan 189 aan kansentarief. Dit overstijgt de vooropgestelde 10%. Vanaf september kunnen inwoners de UiTPAS niet alleen kopen op het evenementenloket of het sociaal huis, maar ook in de bibliotheek.  Bijkomende informatieStartnota - Vakantiewerking voor kinderen met een beperking
0 0
lees meer
(Boven)lokale gezondheidsinitiatieven
De ambitie We gaan voor een goede mix van eigen en bovenlokale gezondheidsinitiatieven. Zo zetten we bijvoorbeeld in op het sensibiliseren van onze inwoners rond bepaalde gezondheidsthema's en ziektes. Volgende zetten we op het programma: Jaarlijks willen we een grootschalige gezondheidsactie uitzetten waarbij minstens 15 personen per wijk bereikt worden.  Jaarlijks organiseren we een seniorenweek met activiteiten waaraan dagelijks minstens 50 personen deelnemen. We organiseren een gezondheidsinitiatief voor de scholen in Schilde. De AED-toestellen op ons grondgebied krijgen een jaarlijks onderhoud. Wat is er al gebeurd? 2021 De campagnes 'heerlijk vinnig' en '10-daagse geestelijke gezondheidszorg' waren een succes. Met sportieve activiteiten en lezingen over rouwen, geluk, verslaving en de lezing van Peter Adriaensen was het najaar gevuld met een rijk programma. Ook het Schilvanneke trok in 2021 acht weken naar verschillende wijken in Schilde. Inwoners konden er genieten van een kopje koffie en gezellig samenzijn. De campagne 'heerlijk vinnig' had gemiddeld 20 deelnemers per week (gedurende acht weken). Zo werd het doel bereikt, hoewel het succes erg locatiegebonden is. De campagne '10-daagse geestelijke gezondheid' had niet bij elke activiteit het te bereiken aantal deelnemers, maar dit had wel een zeer positieve invloed op de interactie tijdens de groepsgesprekken rond thema's als rouwen en geluk. Er gingen gemiddeld wel 20 inwoners per wijk naar het Schilvanneke. De seniorenweek was een succes. De gemiddelde aanwezigheid van 50 personen werd ruimschoots behaald. De geldende coronamaatregelen verhinderden de organisatie van een gezondheidsinitiatief voor de scholen in Schilde.  De AED-toestellen op het grondgebied kregen een jaarlijks onderhoud. 2022 We zetten de samenwerking met SIGO (samenwerking intergemeentelijk gezondheidsoverleg) verder. Mei was de maand tegen huidkanker. Op 1 juni kwam een dermatoloog spreken over het voorkomen en opsporen van huidkanker. Er waren 60 aanwezigen. In oktober was er opnieuw de campagne '10-daagse geestelijke gezondheidszorg'.  November: Er waren elke dag ongeveer 70 senioren aanwezig tijdens de activiteiten van de seniorenweek.  We organiseerden drie workshops voor jongeren over het gebruik van AED-toestellen. De AED-toestellen kregen hun jaarlijks onderhoud. Het Schilvanneke reed dit jaar niet uit. Het concept werd geëvalueerd om in 2023 opnieuw te starten.  2023 't Schil Vanneke rukt uit volgens een nieuw concept.  De 10 000 stappen campagne staat er opnieuw. Schilde heeft vanaf dit jaar ook een gelukswandeling. Er zijn drie nieuwe sessies 'leren reanimeren' in het najaar.  Sportzalen van scholen De Wingerd en Wonderwijzer kregen een AED-toestel.  Bijkomende informatie Surf naar de rubriek Beleef Schilde op onze website voor meer informatie over de lopende campagnes.
0 0
lees meer
Zuurstof aan kinderopvang
De ambitie We geven zuurstof aan kinderopvang door op zoek te gaan naar bijkomende locaties en door samenwerkingen op te zetten. Wat is er al gebeurd? 2021 Kind en Gezin en een aantal gemeentes, waaronder Schilde, hebben in 2021 een proefproject opgestart om onthaalouders een werknemersstatuut te geven. Lokaal bestuur Schilde heeft van Kind en Gezin de toestemming gekregen om één fulltime onthaalouder aan te werven. De aanwervingsprocedure hiervoor werd opgestart, maar helaas hebben zich hiervoor geen kandidaten aangemeld. De aanwervingsprocedure is stopgezet. Er is een studie uitgevoerd over kinderopvang in onze gemeente. Een aantal van de aanbevelingen voor de kinderdagverblijven 't Appeltje en 't Wezelke zijn ondertussen gerealiseerd:  Er wordt gewerkt met uitsluitend inkomensgerelateerde vaste plaatsen. Er is een leefgroepwerking.  Er zijn ruimere openingsuren.  De personeelsformatie is aangepast. De onderzoeksfase voor de uitvoering van het decreet buitenschoolse opvang ging van start. 2022 Lokaal bestuur Schilde is zich bewust van het tekort aan kinderopvangplaatsen in de gemeente. Er wordt actief ingezet op zowel het creëren van plaatsen als op het aanwerven van nieuwe kinderbegeleiders: Lokaal bestuur Schilde neemt het handelspand en de huurovereenkomst van de privé-kinderopvang aan de Alfons Van den Sandelaan over onder de nieuwe naam: 't Zandmannetje.  Lokaal bestuur Schilde zet in op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor kinderbegeleiders om aan de slag te gaan en te blijven bij de kinderopvang van het lokaal bestuur.  Via de gemeentelijke communicatiekanalen wordt ingezet op een promotiecampagne voor het beroep 'onthaalouder' en 'kinderbegeleider'.  Interessant cijfermateriaal  Aantal vergunde opvangplaatsen voor 2022: Gemeentelijke initiatieven en onthaalouders: 105 plaatsen Zelfstandige initiatieven: 63 plaatsen Bijkomende informatieHier vind je meer over onze kinderdagverblijven.
0 0
lees meer
Netwerkaanpak tegen vereenzaming
Update november 2023 - Begin dit jaar openden we buurthuis De Vier Wieken. Een schot in de roos met heel wat initiatieven zoals een sociale kruidenier, mantelzorgcafés, een zitdag voor de LEIF-consulent, een buurtrestaurant.
0 0
lees meer
Sociale economie
Update mei 2023 - Sociale kruidenier 't VerSchil is opgestart. Lokaal bestuur Schilde tekende in op het project 'voedseldistributieplatform' Food Future van KINA. 
0 0
lees meer
Sensibiliseren over druggebruik en verslaving
Update november 2023 - In het najaar waren er een heleboel activiteiten voor ouders over opvoeding en middelengebruik.
0 0
lees meer
Geïntegreerd breed onthaal
De ambitie We nemen een voortrekkersrol op in het geïntegreerd breed onthaal. We vinden dat inwoners eenvoudig en snel hun rechten moeten kunnen raadplegen. En dan bedoelen we alle inwoners. Het geïntegreerd breed onthaal is dan ook een samenwerkingsverband tussen het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is eveneens gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. We willen zorgaanbieders van verschillende disciplines met elkaar in contact brengen via netwerkactiviteiten. Zo gaan ze ook elkaars aanbod leren kennen. Maar ook wij hopen hierin een beter inzicht te verkrijgen. Elke drie jaar zullen we dan ook een bevraging organiseren bij deze zorgaanbieders. Wat is er al gebeurd? 2022 Er is een subsidie van 216 667,67 euro toegekend aan eerstelijnszone Voorkempen voor het geïntegreerd breed onthaal. Dit voor de periode 1 september 2021 tot en met 31 december 2025. Met deze subsidie kunnen we acties op poten zetten om onderstaande indicatoren te realiseren. Zo is er op 1 januari 2022 alvast een coördinator aan de slag gegaan.  Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dit voorjaar is er in onze gemeente een HUB opgericht om de Oekraïense vluchtelingen snel en eenvoudig op één plaats verder te helpen.  Alles wordt in orde gebracht voor de opstart van het buurthuis De Vier Wieken in 2023. Van hieruit werken we aan een nog meer toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening.
0 0
lees meer
Mantelzorg, gezinshulp en thuiszorg
Update november 2023 - De kogel is door de kerk. In 2024 krijgt buurthuis De 4 Wieken een centrum voor dagopvang (CDO). 
0 0
lees meer
Sociale toets
Deze actie is voltooid en wordt permanent verder opgevolgd.
0 0
lees meer
Inzetten op gezondheidspreventie
De ambitie We organiseren gezondheidsevenementen voor inwoners ter preventie van gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld darmkanker. Het doel is om minstens één tentoonstelling en één lezing te organiseren rond kankerpreventie én een actie rond bewegen. Wat is er al gebeurd? 2021 In oktober kon iederen gratis in Werf 44 naar de sensibiliserende expositie 'Laat naar je borsten' gaan kijken. Hiervoor lieten 36 vrouwen uit Schilde hun boezem fotograferen. De expositie is een onderdeel van de borstkankercampagne, net als de voorstelling 'Wintertulpen' van Marleen Merckx, de ladies day en de lezing door Dr. Depestel, hoofd borstkliniek Voorkempen. In oktober vonden inwoners aan alle gemeentelijke gebouwen stickers die motiveren om te stappen. Ook via de gemeentelijke communicatiekanalen werden tips verspreid. Deze actie kaderde in het project '10 000 stappen: elke stap telt'.  2022 Vanaf september is de borstkankerpreventietentoonstelling die vorig najaar in Werf 44 liep, ook uitleenbaar aan andere gemeentes. LOGO coördineert deze uitleningen. In november kreeg elke 80-plusser de gele doos. Een soort brooddoos met daarin alle levensbelangrijke persoons-, contact- en medische gegevens. Hulpverleners winnen op deze manier kostbare tijd bij een interventie.   Samen met Toerisme Voorkempen stippelden we twee nieuwe wandelingen uit in het kader van 'Elke stap telt'.  2023 Op 3 maart gaf dr. Colemont een lezing over darmkanker. Een groot succes. De kleine zaal van Werf 44 was helemaal uitverkocht. Tijdens deze week stond er ook een reuzendarm in de foyer waar mensen konden doorlopen. 
0 0
lees meer
Geestelijke gezondheidszorg
De ambitie We organiseren activiteiten en voorstellingen over geestelijke gezondheidszorg. Concreet organiseren we jaarlijks een 10-daagse geestelijke gezondheidszorg met minstens drie lezingen. Wat is er al gebeurd? 2019 Vanaf dit jaar kunnen inwoners vanaf 16 jaar bij Kruispunt Voorkempen terecht voor gratis psychologische hulpverlening.  2020 Gezinnen met kinderen tot 25 jaar kunnen met hun vragen terecht bij 1Gezin1Plan. Zij hebben een wekelijks spreekuur in het oud-gemeentehuis op de Turnhoutsebaan.  2021 Vanaf het voorjaar 2021 werden senioren opgebeld om te vragen hoe het met hen ging. Meer dan 1700 senioren kregen een telefoontje. Er werden ook 1250 tekeningen en kaartjes naar hen verstuurd. Dit in het kader van de coronapandemie.  Van 1 tot 10 oktober vond de 10-daagse van de geestelijke gezondheid plaats met lezingen over mediawijsheid, rouwen, geluk, verslaving en een lezing van kinderpsychiater Peter Adriaensen over praten met kinderen en tieners. Aan de 10-daagse geestelijke gezondheid namen 120 personen deel. Dit jaar opende seksuologe Lotte Van Wezemael officieel het Warme Williamhuis. Het is een veilige plaats waar jongeren van 12 tot 26 jaar terecht kunnen voor een babbel. Ze kunnen ook gewoon binnenspringen om zich te ontspannen. Meer lezen over het Warme Williamhuis. 2022 Jongeren gebruiken het Warme Williamhuis om middelen in te zamelen voor het goede doel. Ook de dienst ondersteuningsplan, een organisatie die gesprekken aanbiedt voor jongeren met een (vermoeden van) beperking en hun gezin, krijgt een thuis in het Warme Williamhuis.  Ook dit jaar vond in oktober de 10-daagse van de geestelijke gezondheid plaats met tal van lezingen en activiteiten. In totaal telden we 200 deelnemers. theatervoorstelling 'Moeder is een noodzakelijk kwaad' spelnamiddag voor alleenstaande ouders en hun kinderen actie complimentenkaartjes stand-up comedy met Jade Mintjens 2023 Op 18 januari organiseerden we yoga voor baby's en ouders. Op 7 februari gaf Ruth Vercauteren een voordracht over 'studeren en motiveren'.  Tijdens de examenperiodes kunnen jongeren bieden we rustige studeerruimtes voor jongeren aan in Werf 44 en in de bib.  In oktober vond de 10-daagse van de geestelijke gezondheid plaats met tal van feelgood-workshops en lezingen.
0 0
lees meer