home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Welzijn

Sensibiliseren over druggebruik en verslaving

De ambitie

We willen jaarlijks minstens één activiteit organiseren over middelengebruik voor ouders en één voor jongeren. 

Wat is er al gebeurd?

2021

 • Op 21 april was er een webinar over gameverslaving. 40 personen namen hieraan deel. Daarnaast organiseerde de opvoedingswinkel ook een lezing rond verslaving op 6 oktober en een oudergroep op 8 november. 

2022

 • In het najaar van 2022 organiseerden we in samenwerking met Gamechangers een digitale sessie rond schermgebruik, gericht op ouders. Veertig ouders namen deel.
 • Daarnaast stellen we in samenwerking met Pagode en VAD een drugs-, alcohol- en agressiepreventieplan op. Dit is een pilootproject dat in de toekomst kan uitgebreid worden naar elke jeugdvereniging.
 • Jongeren die hun rijbewijs haalden zullen vanaf dit jaar ook preventiemateriaal over drugs en alcohol krijgen van de dienst burgerzaken.
 • Er is een samenwerking op poten gezet met politie Voorkempen voor een drugspreventiecampagne in de scholen. 
 • Bij Kruispunt kun je nu ook terecht bij een consulent van De Sleutel voor vragen over verslavingsproblematiek. 
 • Elk informatiebord aan de buurtterreinen is voorzien van een sensibiliserende sticker om niet te roken in bijzijn van spelende kinderen op de buurtterreinen. Vanaf 2025 is roken aan buurtterreinen ook effectief verboden. 

2023

 • In de week van 20 maart lanceerden we op social media de Buddy Deal, een onderdeel van de stop met roken campagne. 
 • In het najaar stonden volgende lezingen of activiteiten op de planning: 
  • Als kleine kinderen groot worden (Vagga) 
  • Schermtijd en sociale media
  • Webinar voor jongeren en hun houders (Gamechangers)
  • Kleuters opvoeden in een digitale wereld
  • TikTok voor ouders
 • De politie heeft een programma op maat over drugspreventie voor jongeren vanaf het vijfde leerjaar tot en met het zesde middelbaar. 
 • Er is een alcohol-, agressie- en drugspreventieplan opgemaakt met elke jeugdvereniging in Schilde. 
 • Bij Kruispunt Voorkempen kun je terecht bij een medewerker van de Sleutel met vragen over verslavingsproblematiek. 

2024

 • Op 10 en 17 oktober zullen er twee workshops zijn rond gameverslaving en socialmedia-gebruik. 

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2024)

 • 15 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2021: 302,5 euro
 • 2022: 348,01 euro
 • 2023; 1143 euro

Timing

Dit project is op schema.