home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wonen

Sociaal wonen

Update november 2023 - AWV verkoopt gronden aan de Turnhoutsebaan 498-500. Lokaal bestuur Schilde werkt samen met De Voorkempen aan een aankoopdossier. De laatste documenten hiervoor zijn ingediend. 

De ambitie

Er is een tekort aan sociale huurwoningen in onze gemeente. Het bindend sociaal objectief is nog niet behaald. Zo moet gemeente Schilde 189 sociale woningen realiseren tegen 2025. Bij het begin van de legislatuur waren er 90. Er staat een haalbaarheidsstudie op het programma voor de optimalisatie van de site Molenerf aan de Molenstraat waardoor er meer sociale woningen kunnen komen.

Het doel is dus zeker om op een kwaliteitsvolle manier in extra sociale woningen te voorzien én dit op strategisch goede locaties.


Wat is er al gebeurd? 

2021

 • Lokaal bestuur Schilde gunt de opdracht voor de haalbaarheidsstudie (meer sociale woningen) aan de Molenstraat aan BOPRO.
 • We werken samen met sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) De Voorkempen voor extra sociale woningen. Dit leverde al volgend resultaat op: 
  • Vier sociale woningen gebouwd en opgeleverd in de Kerkelei
  • Er komen 38 sociale woningen op de site Lindenpark. In september stelde SHM De Voorkempen hiervoor een studiebureau aan. 

2022

 • In september is beslist om de samenwerking met BOPRO stop te zetten. De voorstellen die op tafel liggen bieden geen voldoende antwoord op de vraag naar een optimalisatie van de huidige situatie. De ruimtelijke kwaliteit moet verhoogd worden. De opdracht zal nu in beperktere vorm worden uitgewerkt door een architect . De hoofdzaak is om een idee te hebben van het potentieel bijkomend aantal sociale woningen aan de Molenstraat. En dit in functie van het bindend sociaal objectief. De planning hiervan is voor onbepaalde termijn uitgesteld.

2023

 • AWV verkoopt gronden aan de Turnhoutsebaan 498-500. Lokaal bestuur Schilde werkt samen met De Voorkempen aan een aankoopdossier. De laatste documenten hiervoor zijn ingediend. 

Bijkomende informatie

Budget

Geraamde uitgaven (2021)

 • 20 000 euro

Effectie gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2022: 15 655,8 euro

Timing

Dit project loopt achter op schema. 

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Volg het groeipad van sociale woningen.
 • Van het lokaal aan de Oudebaan kan een sociale woning gemaakt worden.