Wat is een fiets- en schoolstraat precies?

Om te kunnen beoordelen of een bepaalde straat kan omgevormd worden tot een fiets- of schoolstraat is het natuurlijk belangrijk dat je weet wat nu juist zo'n fiets- of schoolstraat is. Wat zijn de gevolgen van zo'n beslissing? We zetten het voor jou op een rij:

Fietsstraat 

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waarop ook auto's zijn toegestaan. De fietser heeft steeds voorrang, de auto is te gast. In fietsstraten gelden volgende regels:

  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.
  • Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers niet inhalen.
  • De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

 

Schoolstraat 

In een schoolstraat is het gemotoriseerd verkeer bij het begin en einde van een schooldag niet toegelaten. Dit geeft meer ruimte aan voetgangers, fietsers en wachtende ouders en verhoogt de verkeersveiligheid aan de schoolingang(en). In een schoolstraat geldt het volgende:

  • De straat wordt aan het begin en het einde van de schooldag gedurende een bepaalde tijd (meestal een half uur) afgesloten.
  • Ze blijft tijdens die periode toegankelijk voor voetgangers, fietsers en hulp- en nutsdiensten.
  • Bewoners kunnen dan met hun auto de straat uitrijden, maar niet inrijden. 

Een schoolstraat wordt aangeduid met een verkeersbord C3 en een speciaal onderbord 'schoolstraat'. De term 'schoolstraat' verwijst naar een openbare weg (in de buurt van een schoolgebouw) die tijdelijk en op bepaalde tijdstippen van de dag is voorzien van een beweegbare slagboom aan begin en einde van de straat, waarop het C3-bord is aangebracht, aangevuld met het onderbord. Dat betekent dat de borden alleen in die straten geplaatst kunnen worden waar ten minste één school is gevestigd en dat de borden verplaatsbaar blijven. 

Schoolstraat_logo