Het stappenplan

Samen komen we tot een gezonde, verbonden en klimaatvriendelijke gemeente met een 2030 klimaatplan samengesteld uit concrete acties.
Hoe zal het opstellen van dit klimaatplan 2030 nu juist verlopen?

Voorjaar 2022

 1. Startevent
  Het startevent vindt plaats op maandag 28 februari in Werf 44. Tijdens deze bijeenkomst word je uitgebreid geïnformeerd over het idee, traject en doel van het klimaatplan.
  Ben jij geïnteresseerd om een bijdrage te leveren en mee concrete acties voor het plan uit te werken dan is aanwezig zijn op deze bijeenkomst een aanrader.

 2. Thematische workshops over het thema natuur op 6 en 10 maart
  Verzamelen van ideeën en concrete acties voor een klimaatbestendigere gemeente.

 3. Thematische workshops over het thema mobiliteit op 24 en 28 april
  Verzamelen van ideeën en concrete acties voor een gemeente met meer duurzame mobiliteit

 4. Juni 2022 oplevering natuurplan

 5. Terugkoppeling
  Op donderdag 19 mei komen we nog een laatste keer samen om de resultaten van bovenstaande sessies te bespreken.

Najaar 2022

In het najaar van 2022 gaan we samen met Avansa en het studiebureau Mieco-effect het klimaatplan 2030 voor Schilde vorm te geven. Hiervoor gebruiken we de verzamelde ideeën en concrete acties.