Werk mee aan het klimaatplan van onze gemeente

Het klimaatplan 2030 staat in de startblokken. Samen streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen. Dit doen we niet in één keer, maar stap voor stap.

Klimaatverandering aanpakken
De klimaatwetenschap is duidelijk: als we onze planeet leefbaar willen houden, moeten we meteen en massaal in actie komen. Daarom werkt onze gemeente nu aan een klimaatplan 2030 dat een visie uitdraagt voor de hele gemeente.

Doelstelling?

  1. In Schilde de CO2-uitstoot met 40 % verminderen.
  2. Maatregelen treffen om mens, natuur en gebouwen te beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering.

Het klimaatplan 2030 vloeit voort uit het Europees Burgemeestersconvenant dat onze gemeente ondertekende. Dat brengt lokale besturen samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te halen en te overtreffen.

Acties binnen zeven klimaatthema's
Klimaatdoelstellingen halen? Dat doe je met concrete acties. Acties die opgenomen worden in het klimaatplan 2030. We werken acties uit voor zeven verschillende thema's:

  1. wonen
  2. werken
  3. natuur
  4. consumeren
  5. energie opwekken
  6. mobiliteit
  7. ruimtegebruik

Want al die dingen hebben een impact op de uitstoot van broeikasgassen.

Ja maar, wat kan ik dan doen?
Samen met lokaal bestuur Schilde en je mede-inwoners kun je wel degelijk het verschil maken. Je kunt namelijk meeschrijven aan het klimaatplan 2030. Of je kunt meedoen met de toekomstige acties die hieruit voortvloeien. Samen komen we tot een gezonde, verbonden en klimaatvriendelijke gemeente.

Startevent
Het startevent vindt plaats op maandag 28 februari in Werf 44. Tijdens deze bijeenkomst word je uitgebreid geïnformeerd over het idee, traject en doel van het klimaatplan 2030.
Ben jij geïnteresseerd om een bijdrage te leveren en mee concrete acties voor het plan uit te werken? Kom dan zeker naar het startevent.

Thematische workshops
Na het startevenement volgen thematische workshops waarin we concrete acties bedenken voor het klimaatplan 2030. Klik op onderstaande links voor meer informatie en om je in te schrijven voor deze workshops.

Wat kan je nu al doen?
Is het voor jou moeilijk om deel te nemen aan de workshops? Of kun je gewoon niet wachten om jouw duurzame ideeën met iedereen in Schilde te delen? Op dit platform hebben we alvast wat inspiratie verzameld. Laat ons weten wat jij van deze voorstellen denkt of post jouw eigen duurzame ideeën en tips. Surf regelmatig terug voor nieuwe inspiratie!

Dit project hoort bij de prioritaire acties 'energiezuinig wonen' en 'uitwerken natuurplan' uit het meerjarenplan. Alle acties kun je ook nalezen op www.schildeschittert.be/meerjarenplan.