Werk mee aan het klimaatplan van onze gemeente

Het klimaatplan 2030 staat in de startblokken. Samen streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen. Dit doen we niet in één keer, maar stap voor stap.

Klimaatverandering aanpakken
De klimaatwetenschap is duidelijk: als we onze planeet leefbaar willen houden, moeten we meteen en massaal in actie komen. Daarom werkt onze gemeente nu aan een klimaatplan 2030 dat een visie uitdraagt voor de hele gemeente.

Doelstelling?

  1. In Schilde de CO2-uitstoot met 40 % verminderen.
  2. Maatregelen treffen om mens, natuur en gebouwen te beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering.

Het klimaatplan 2030 vloeit voort uit het Europees Burgemeestersconvenant dat onze gemeente ondertekende. Dat brengt lokale besturen samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te halen en te overtreffen.

Acties binnen zeven klimaatthema's
Klimaatdoelstellingen halen? Dat doe je met concrete acties. Acties die opgenomen worden in het klimaatplan 2030. We werken acties uit voor zeven verschillende thema's:

  1. wonen
  2. werken
  3. natuur
  4. consumeren
  5. energie opwekken
  6. mobiliteit
  7. ruimtegebruik

Want al die dingen hebben een impact op de uitstoot van broeikasgassen.

Ja maar, wat kan ik dan doen?
Samen met lokaal bestuur Schilde en je mede-inwoners kun je wel degelijk het verschil maken. We gaven je in de loop van 2022 de kans mee te schrijven aan het klimaatplan 2030. Nu dit plan er is, willen we graag zo veel mogelijk inwoners betrekken bij de concrete acties die hieruit voortvloeien. Samen komen we zo tot een gezonde, verbonden en klimaatvriendelijke gemeente.
Heb je zo bijvoorbeeld al van de Tuinrangers gehoord? Zij helpen je graag op weg met gratis tuinadvies. Helemaal op maat van jouw tuin. 

Kun je gewoon niet wachten om jouw duurzame ideeën met iedereen in Schilde te delen? Op dit platform hebben we alvast wat inspiratie verzameld. Laat ons weten wat jij van deze voorstellen denkt of post jouw eigen duurzame ideeën en tips. Surf regelmatig terug voor nieuwe inspiratie!

Dit project hoort bij de prioritaire acties 'energiezuinig wonen' en 'uitwerken natuurplan' uit het meerjarenplan. Alle acties kun je ook nalezen op www.schildeschittert.be/meerjarenplan.