Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Participatie en klantvriendelijkheid

Ouderenbehoefte-onderzoek

Update november 2023 - De resultaten van het ouderenbehoefte-onderzoek zijn bekend. 

De ambitie

We willen gericht kunnen inspelen op de behoeftes van ouderen en mensen die zich eenzaam voelen. We zoeken naar een goede methodiek om dit in kaart te brengen.

Wat is er al gebeurd?

  • 2021
    • Verschillende lokale besturen zijn bevraagd over hun aanpak. Via professor Verthé is een budgetraming gevraagd om dit onderzoek uit te besteden.
  • 2022
    • Lokaal bestuur Schilde wil inzetten op het samenbrengen van mantelzorgers en wil een ondersteunend aanbod bieden. Met de realisatie van het buurthuis 'de vier wieken' is er een belangrijke stap in de goede richting gebeurd. 
  • 2023

Bijkomende informatie

Budget

Geraamde uitgaven (voorzien 2022)

  • 10 000 euro

Timing

Dit project liep iets achter op schema, maar is afgerond in 2023.