home-page

Nieuws

Kalender

Schilde gaat de klimaatuitdaging aan met ambitieuze plannen!

17-10-2022

Op 17 oktober keurde lokaal bestuur Schilde zijn nieuwe plannen voor het beleid rond klimaat en natuur in de gemeente goed. Aan beide plannen werd in samenwerking met externe experten zoals Regionaal Landschap de Voorkempen, studiebureau Mieco-effect en Avanza hard gewerkt. Ook de mening van de inwoners en lokale verenigingen werd via participatie op bijvoorbeeld dit platform in rekening gebracht. Het resultaat mag dan ook gezien zijn. Het leverde een ambitieus klimaatplan en uniek natuurplan, volledig op maat van de gemeente, op. De plannen vormen samen het kader voor een groener, duurzamer en klimaatvriendelijker Schilde.

Het klimaatplan

Het klimaatplan bevat heel wat acties en maatregelen die zowel de CO²-uitstoot verminderen, als de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan. Deze concrete acties zijn opgebouwd rond zeven verschillende thema's:

Een klimaatneutraal lokaal bestuur Duurzaam natuur- en landschapsbeheer Klimaatneutraal en -bestendig wonen Klimaatvriendelijke mobiliteit Lokale hernieuwbare energie Duurzaam ondernemen Lokaal en circulair consumeren

De gemeente geeft in dit plan zelf het goede voorbeeld door eigen gebouwen, wagenpark en de openbare verlichting zuinig te maken. Daarnaast moet het plan inwoners, ondernemers, landbouwers en verenigingen stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, duurzame tuinen, zonnepanelen op elk geschikt dak, klimaat neutrale en circulaire bedrijfsvoering ...

Het natuurplan

Eén van de thema's in het klimaatplan 'Duurzaam natuur- en landschapsbeheer' krijgt in het natuurplan gedetailleerd vorm. Aan de opmaak van dit plan ging heel wat studiewerk vooraf. Zo werd er een risico- en kwetsbaarheidsanalyse, een CO²-uitstoot analyse en een analyse op vlak van natuur, biodiversiteit, klimaatadaptatie en beleving uitgevoerd. Vanuit deze analyses werden er doelstellingen voor het groen- en natuurbeleid vastgelegd, die in het plan ook worden vertaald in concrete acties. Een concrete actie die al werd opgestart, is het Tuinranger initiatief. Tuinrangers helpen hun stad of gemeente om biodiverser en klimaatrobuuster te worden via de tuinen van de inwoners. 

Naar het volledige persbericht

26 aug

Bye bye 96.000 vierkante meter gazon

26-08-2022

Dit voorjaar lanceerden we samen met de gemeenten Brecht, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel de campagne ‘Bye Bye Gazon’. De campagne roept op om je gras te laten groeien en en een stukje van je tuin terug te geven aan de natuur. En of het een succes was! Samen lieten we bijna 96.000 vierkante meter gazon verruigen!

De inwoners, bedrijven én leerlingen uit de verschillende gemeenten deden massaal mee.

Enkele cijfers:

Meer dan 540 mensen vulden de bijenvriendelijke teller in. Om precies te zijn is er al 95.714 vierkante meter gazon verruigd. Vergelijk het met 15 keer de oppervlakte van een voetbalveld. Al meer dan 9.571.000 bijen en vlinders kregen zo een nieuwe thuis.

In Schilde werd 19.465 vierkante meter gazon verruigd. Goed voor 3 voetbalvelden en een nieuwe thuis voor 1.946.500 bijen en vlinders.

BIJzonder cadeaupakket
Elke gemeente mocht een aantal cadeaupakketten verloten aan deelnemers van de campagne.
In onze gemeente werden 10 winnaars geloot die we op dinsdag 23 augustus in de bloemetjes zetten. Ze ontvingen elk een 'BIJzonder uitgebreid cadeaupakket.
Dit pakket bevatte onder andere:

een pot honing van de plaatselijke imkersvereniging Sint-Ambrosius een vlinder- en bijenhotel van Natuurpunt een heuse Vlinderstruik van ’t Plantenhuise snoepjes van Oxfam Wereldwinkel ...

Ook een persoonlijke bedanking van de peter van de campagne 'Dieter Coppens' mocht niet ontbreken.

Minder maaien, meer genieten
De tuinexperten achter de Bye Bye Gazon-campagne raden aan om je gazon – of delen ervan – maar twee keer per jaar af te rijden. Langer gras is beter bestand tegen de droogte. Hoe langer het gras, hoe langer de wortels worden. De kans op een ‘rosse’ grasmat wordt zo stukken kleiner.

Doe jij ook nog mee?
Wil jij ook nog jouw steentje bijdragen aan de campagne? Dat kan en het is heel gemakkelijk!

Kies een mooi stukje tuin. Maai dat stukje slechts twee maal per jaar. Surf naar byebyegazon.be/voorkempen/ Vul het aantal vierkante meters verruigde gazon in op de bijenvriendelijke teller en vraag jouw gratis bermbordje aan.

Naar de site van Bye Bye Gazon

Kalender

Dieter Coppens trakteert zesde leerjaar GLS de Wingerd op een heerlijk ijsje

29-06-2022

De Bye Bye Gazon-campagne is in regio Voorkempen een groot succes! Schilde is daar geen uitzondering op. Ook de scholen uit de regio gingen de uitdaging aan om een deel van hun tuin/grasveld te laten verruigen. Naast Maris Stella in Malle kwam GLS De Wingerd in Schilde als winnaar uit de bus. De leerlingen van het zesde leerjaar kregen daarom op 29 juni een bezoekje van Dieter Coppens, die het gezicht is van de Bye Bye Gazon-campagne. Hij komt niet met lege handen en brengt een lekker ijsje van boerderij Den Achtersten Dries in Zoersel voor hen mee!

De Bye Bye Gazon-campagne
Door allerlei factoren is de hoeveelheid insecten in de voorbije tien jaar enorm afgenomen. In een tuin met enkel gazon vinden vlinders en bijtjes geen bloemen en dus geen voedsel meer. We kunnen deze diertjes makkelijk helpen. Geef een stukje gazon of berm terug aan de natuur, dat is het concept van de Bye Bye Gazon-campagne. Niet enkel privé tuineigenaars kunnen deelnemen aan deze campagne, ook bedrijven, scholen en het lokaal bestuur zelf hebben al heel wat vierkante meters gras laten verruigen. In regio Voorkempen hebben de zes deelnemende gemeenten samen zo al 93 202 m², of een terrein ter grootte van 14,56 voetbalvelden verruigd. Dat is heel wat voedsel voor de insecten! In Schilde werd in totaal 19 396 m² gazon verruigd waarvan het lokaal bestuur 13 417 m² voor zijn rekening nam.

Maai ook na mei niet!
Heel wat mensen zijn bekend met de Maai Mei Niet-campagne, een prachtig initiatief dat heel wat succes kent. Maar ook na mei hebben insecten nood aan voedsel en een schuilplaats om te kunnen overleven. Bye Bye Gazon roept dan ook op om het hele jaar door een stukje van je gazon te verruigen en het slechts één of tweemaal per jaar te maaien. Deelnemers aan de campagne kunnen daarom nog tot 30 juni hun vierkante meters verruigd terrein registreren. Per gemeente maken deelnemers kans op prijzen zoals een heerlijke pot honing van een imker uit de buurt, een vlinderstruik of een insectenhotel. Alle info over de Bye Bye Gazon-campagne vind je terug op de website byebyegazon.be/voorkempen.

22 apr

Bye Bye Gazon, ik rijd het nooit meer af

22-04-2022

Samen met vijf andere gemeenten uit de Voorkempen (Brecht, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel) zet Schilde de schouders onder het Bye Bye Gazon project om het klimaat en het milieu vooruit te helpen en roepen de gemeenten hun inwoners op om het gras (en de bloemen, bomen en struiken) te laten groeien. Om de campagne extra kracht bij te zetten, ondertekenen de zes gemeenten samen het bijencharter. Dieter Coppens is trotse peter van het project.

Bye Bye Gazon Voorkempen

Omdat de inwoners een heel grote rol spelen in deze campagne, werd er speciaal voor deze editie een nieuwe website ontworpen. “Onder het motto ‘elke vierkante meter telt’ kun je het aantal verruigde meters in je tuin ingeven op www.byebyegazon.be/voorkempen, samen met de inwoners uit de andere deelnemende gemeenten. De teller geeft aan hoeveel vierkante meters er verruigd zijn, hoeveel voetbalvelden dit in totaal zijn én aan hoeveel insecten er een thuis wordt gegeven.

Ook bermen spelen een belangrijke rol in dit verhaal. Dat zijn allemaal verbindingswegen van voedsel. Op de website kun je ook gratis bermbordjes bestellen met daarop de tekst ‘niet maaien aub’. Zo kun je er mee voor zorgen dat de berm voor je huis niet gemaaid wordt door de maaifirma. Hoe cool is dat?

Inspiratieavond 'meer natuur in je eigen tuin'

Op dinsdag 17 mei organiseren de zes gemeenten in samenwerking met Blenders een inspiratieavond georganiseerd in de Kapel (Handelslei 167, 2980 Zoersel). Louis De Jager (oprichter van Bye Bye Gazon) en Jan Van den Berghe (ervaren ecoloog) nemen bedrijven en inwoners mee op sleeptouw en laten zien dat een tuin zowel een paradijs voor jezelf als voor planten en dieren kan zijn. De infoavond start om 17.30 uur en is gratis.

Inschrijven

21 mrt

Gemeente Schilde en Pidpa bouwen aan een waterbestendige toekomst

21-03-2022

De gemeenteraad keurde op 21 maart het nieuwe basishemelwaterplan goed. Het plan bepaalt hoe het lokaal bestuur voortaan met regen- en rioleringswater omspringt. Door de klimaatopwarming wordt ook Schilde vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Veel regen op korte tijd en wateroverlast worden afgewisseld met langere droge periodes. Daarom is er meer ruimte nodig voor water. Het basishemelwaterplan werd in samenwerking met experten van Pidpa en IMDC op maat van de gemeente opgesteld. Een studie ter plaatse bepaalde de plekken gevoelig voor wateroverlast maar leverde ook concrete actiepunten op waarmee in de toekomst problemen worden vermeden. De principes uit het plan zal Schilde als basis voor alle toekomstige projecten met impact op de waterhuishouding gebruiken.

Van basishemelwaterplan tot hemelwater- en droogteplan
In de nabije toekomst wordt dit basisplan uitgebouwd tot een compleet hemelwater- en droogteplan. Hierin wordt ook gekeken naar maatregelen om droogte tegen te gaan. Basisprincipe hierbij is het creëren van ruimte voor water:

door te vermijden dat het onnodig wordt afgevoerd via rioleringen. door het op te vangen en te hergebruiken. door het ter plaatse  te laten infiltreren. door het te bufferen en zo vertraagd af te voeren.

Het basishemelwaterplan zet volgende concrete acties op de radar van de gemeente:

Het ontharden van parkeerplaatsen, pleinen en speelplaatsen van de scholen in de gemeente. (bv. Speelplaats De Wingerd, parking Sint Catharinakerk, plein gemeentehuis ...) Het inschakelen van de sportterreinen van de rugby- en atletiekclub voor infiltratie van  het afgekoppelde  water van hun gebouwen. Bij heraanleg van rioleringen de afvoer van regenwater afkoppelen en ter plaatse ruimte voorzien voor waterbuffering en infiltratie door het inschakelen van groenzones en plantvakken. (bv. het creëren van een wadi in het eilandje op het einde van de Kraanweide) Het opnieuw openmaken van ingebuisde grachten.

Naar het volledige persbericht