Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Ondernemen

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

3
0

Willekeurig Populair Recent

Ondernemen

Co-working plekken

De ambitie

Het samenbrengen van dynamische ondernemers, start-ups of iedereen die de grote steden en files wil vermijden om te gaan werken. Daar willen we mee onze schouders onder zetten. We bekijken of er co-working plekken in onze gemeente kunnen gefaciliteerd worden. 

Wat is er al gebeurd?

Sinds november 2020 vinden jongeren tussen 16 en 26 jaar hun werkplek in het Tribunaal. Het leegstaande vredegerecht aan de Turnhoutsebaan krijgt zo een boeiende invulling en jongeren krijgen er de kans om in hun eigen gemeente hun eerste stappen te zetten in hun creatieve en ondernemende carrière. In 2022 kwamen er geen nieuwe aanvragen. In 2023 werd de overeenkomst tussen de Dorpsbrouwers en lokaal bestuur Schilde stopgezet.

Bijkomende informatie

Meer lezen over deze jongeren en hun projecten kun je hier.

0 0
lees meer

Ondernemen

Inzet centrummanager als bruggenbouwer

De ambitie

We werven een centrummanager aan om de lokale economie in Schilde te ondersteunen. De centrummanager wordt een bruggenbouwer tussen alle ondernemers en het gemeentebestuur, maar ook tussen de ondernemers zelf. Deze persoon zet samen met onze ondernemers initiatieven op poten en gaat zo voor een bruisende en dynamische lokale economie in Schilde en 's-Gravenwezel.

De centrummanager kan rekenen op een coachingstraject via provincie Antwerpen, een budget voor sociale media en citymarketing. Verder wordt er een verordening voor detailhandel uitgewerkt en wordt het kernwinkelgebied afgebakend.

Wat is er al gebeurd?

2020:

Juli: de centrummanager is aangeworven. Voorjaar en zomer 2020: we nemen enkele concrete maatregelen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Zo krijgen alle inwoners van Schilde een bon van 10 euro die ze kunnen spenderen bij de handelszaken in onze gemeente. Ook kunnen horecazaken, handelszaken en andere ondernemers rekenen op subsidies om hen door de coronacrisis te helpen. December: Met een kerstactie, een kerstman en -vrouw en kerstbomen geven we een extra boost aan de kerstsfeer in de winkelstraten. 

2021:

Mei: we stappen in het project 'My Local Job'. Hierdoor kunnen ondernemers uit onze gemeente gratis hun vacatures op dit platform zetten. Meer lezen kun je hier. December: Tijdens de eindejaarsperiode wordt er een kerstzoektocht georganiseerd in de kernwinkelgebieden. 

2022:

April: Gemeente Schilde heeft een digitale cadeaubon. Juni: Oplevering van het resultaat van de detailhandelsstudie en 'straat in het vizier'. Hierdoor krijgen de kernwinkelgebieden een herkenbare identiteit. Op basis daarvan stellen we een actieplan op. Juli: via een subsidie van VLAIO neemt de profploeg deel aan het traject rond de heraanleg van de Turnhoutsebaan. Deze maand leverden ze het projectplan op. De focus hier ligt op een multimodaal plan en flankerende acties tijdens de werken en na de werken zodat onze gemeente het imago van bereikbare handelskern blijft behouden.  September: Het DNA van de handelskernen krijgt vorm onder de slogan 'Schilde natuurlijk' en 's-Gravenwezel natuurlijk' en met een sterke eigen huisstijl. Zag jij hem al in het straatbeeld? Ook voor de nieuwe digitale cadeaubon wordt deze stijl gebruikt.

2023:

Januari: De etalage aan het leegstaand pand Turnhoutsebaan 236 werd helemaal bestickerd.  Het reglement van de starterspremie is aangepast. Ondernemers die een detailhandelszaak of horecazaak starten in de kernwinkelgebieden krijgen een extra premie van 700 euro.  Op 24 april vond het eerste netwerkevent voor ondernemers plaats met als thema 'duurzaam ondernemen'. Een succes met bijna 50 aanwezige ondernemers.  In de paasperiode was er een paaszoektocht in de winkelstraten. In december 2023 en januari 2024 kun je een cadeaubon van 30 euro kopen voor 25 euro. 5 euro winst dus.  Er is een overeenkomst met de handelaarsverenigingen: Middenstand 's-Gravenwezel  Start: 1 mei 2023 Vaste toelage: 7 500 euro Ledentoelage van 100 euro per lid: 2 700 euro

Winkelcentrum Schilde VZW:

Start: 1 december 2023 Vaste toelage: 15 000 euro Toelage voor de organisatie van Schilde feest: 10 000 euro

Interessant cijfermateriaal

Leegstand van de handelspanden:

2020: 9 % van de 354 handelspanden staat leeg. 2021: 6,9 % van de 346 handelspanden staat leeg. 2022: 8,02 % van de 349 handelspanden staat leeg.  2023: 11 % van de 348 handelspanden staat leeg.

Aanvragen toelage 'initiatief ter bevordering van de lokale economie': 

2021: 1 aanvraag 2022: 2 aanvragen 2023: 2 aanvragen

Aantal aangesloten handelaars op de digitale cadeaubon:

2022: 32 handelaars 2023: 39 handelaars

Aantal handelszaken gelegen in het kernwinkelgebied:

54,7% van alle handelszaken

Cijfers cadeaubon

2022 verkochte bonnen: 8306,5 euro ingewisselde bonnen: 2992,23 euro 2023 verkochte bonnen: 26 750 euro ingewisselde bonnen: 14 768,36 euro

Bijkomende informatie
 
Startnota - Lokale economie centrummanager

0 0
lees meer

Ondernemen

Aanpak leegstaande handelspanden in de dorpskernen

De ambitie

We willen de langdurige leegstand van handelspanden in onze winkelkernen bestrijden. Het doel is dus om elk jaar minder en minder leegstaande handelspanden te hebben. De aangeworven centrummanager zal deze taak op zich nemen. Eerst wordt de problematiek in kaart gebracht en vervolgens stelt de centrummanager een plan van aanpak met concrete acties op. 

Wat is er al gebeurd?

Er is een leegstandsreglement voor zowel woningen als gebouwen zoals handelspanden. Dit reglement wordt jaarlijks toegepast.  Sinds 2020 heeft lokaal bestuur Schilde een centrummanager die het activeren van leegstaande (handels-)gebouwen ook op zich zal nemen.

Interessant cijfermateriaal

2020: 9 % van de 354 handelspanden staat leeg. 2021: 6,9 % van de 346 handelspanden staat leeg. 2022: 8,02 % van de 349 handelspanden staat leeg.  2023: 9,5 % van de 348 handelspanden staat leeg.

Bijkomende informatie

Via het reglement leegstand van gemeente Schilde worden zowel woningen als handelszaken opgevolgd (kleiner dan 500 m²). Handelszaken groter dan 500 m² worden opgevolgd via het Vlaams decreet voor de bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.  Deze actie is nauw verweven met de actie 'inzet centrummanager als bruggenbouwer'.
0 0
lees meer